Từ Điển Ngữ Pháp Tiếng Hàn – Tài liệu học Tiếng Hàn bạn phải có

Rate this post

Từ điển Ngữ Pháp Tiếng Hàn là cuốn sách không thể thiếu đối với những người học Tiếng Hàn. Tài liệu này được viết bởi tác giả Paik Pong Ja và được biên dịch sang tiếng Việt bởi Lý Kính Hiền. Đây là tài liệu tra cứu cần thiết cho các bạn muốn chinh phục các cấu trúc, hình thái ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao trong tiếng Hàn. Các bạn hãy tải miễn phí tài liệu quý giá này tại tailieuky.com!!!

từ điển ngữ pháp tiếng hàn
TỪ ĐIỂN NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN

Nội dung Từ Điển Ngữ Pháp Tiếng Hàn:

  • Khái quát ngữ pháp tiếng Hàn: giải thích các vấn đề có tính thông thường được bàn đến trong ngữ pháp phổ thông.
  • Hình thái ngữ pháp tiếng Hàn: phân tích các yếu tố ngữ pháp cơ bản đối với người học tiếng Hàn theo hướng cấu tạo, đồng thời thời giải thích ý nghĩa và cách dùng thực tế cụ thể.
  • Phụ lục: cung cấp các biểu đồ để người đọc dễ hiểu, dễ nhớ, và chọn ra 101 động tính từ có quy tắc cũng như bất quy tắc có tần số sử dụng cao

Các bạn hãy tải miễn phí tài liệu Từ Điển Ngữ Pháp Tiếng Hàn

Các bạn hãy xem thêm những tài liệu hỗ trợ Tiếng Hàn:

GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HÀN NÂNG CAO

GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HÀN TRUNG CẤP

GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP

About admin

Check Also

cú hích

Cú Hích – Richard H. Thaler – Cass R. Sunstein

Cú Hích, là cuốn sách mang đến cho bạn thật nhiều, ý tưởng, cảm hứng, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *