English Grammar In Use 5th Edition (Bản đẹp) – Tài liệu học Từ Vựng tốt nhất

5/5 - (1 vote)

Tài liệu English Grammar In Use 5th Edition (Bản đẹp) gồm sách học + sách bài tập là bộ sách học từ vựng kinh điển và được xếp vào hàng các cuốn từ vựng hay nhất mọi thời đại dành cho các bạn muốn mở rộng vốn từ vựng tiếng anh của mình. Các bạn hãy tải miễn phí tài liệu quý giá này tại tailieuky.com!!!

English Grammar In Use 5th Edition
English Grammar In Use 5th Edition

Nội dung English Grammar In Use 5th Edition

Tài liệu bao gồm 16 chủ đề ngữ pháp tiếng Anh được chia thành 145 chủ điểm. Cụ thể như sau:

 • 1, Present and past (Chủ điểm từ 1 – 6) (thì hiện nay và quá khứ, thì tiếp diễn)
 • 2, Present perfect and past (Chủ điểm 7- 18) (dạng thì hiện nay và quá khứ hoàn thành)
 • 3, Future (Chủ điểm 19 – 25) (dạng thì tương lai)
 • 4, Modals (Chủ điểm 26 – 37) (động từ khiếm khuyết)
 • 5, If and wish (Chủ điểm 38 – 41) (if – wish)
 • 6, Passive (Chủ điểm 42 – 46) (câu bị động)
 • 7, Reported speech (Chủ điểm 47 – 48) (câu tường thuật)
 • 8, Questions and auxiliary verbs (Chủ điểm 49 – 52) (Các dạng câu hỏi)
 • 9, Ing and to (Chủ điểm 53 – 68).
 • 10, Articles and nouns (Chủ điểm 69 – 81) (mạo từ và danh từ )
 • 11, Prounouns and determiners (Chủ điểm 82 – 91) (đại từ nhân xưng và định từ)
 • 12, Relative Clauses (Chủ điểm92 – 97) (mệnh đề quan hệ)
 • 13, Adjective and adverbs (Chủ điểm 98 – 112) (danh từ và trạng từ )
 • 14, Conjunctions and prepositions (Chủ điểm 113 – 120) (liên từ)
 • 15, Prepositions (Chủ điểm 121 – 136) (Giời từ)
 • 16, Phrasal verbs (Chủ điểm 137 – 145) (cụm động từ)

Các bạn hãy tải miễn phí tài liệu English Grammar In Use 5th edition (Bản đẹp)

Sách Học

Sách Bài Tập

Các Bạn Hãy Xem Thêm Những Tài Liệu Học Tiếng Anh Tốt Nhất:

GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH CĂN BẢN VÀ CÁCH DÙNG

About admin

Check Also

cú hích

Cú Hích – Richard H. Thaler – Cass R. Sunstein

Cú Hích, là cuốn sách mang đến cho bạn thật nhiều, ý tưởng, cảm hứng, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *