Basic Grammar in Use 4th Edition (Ebook + Audio) – Tài liệu học ngữ pháp Tiếng Anh

Basic Grammar in Use 4th Edition
Basic Grammar in Use 4th Edition

Tài liệu Basic Grammar in Use 4th Edition (Ebook+Audio), Ngữ pháp cơ bản Phiên bản thứ tư là một cuốn sách tiếng Anh, tự học và sách thực hành dành cho người học. Đó là một tài liệu đã được hàng triệu người trên thế giới sử dụng để cải thiện tiếng Anh của họ. Với những giải thích đơn giản, ví dụ rõ ràng và các bài tập dễ hiểu, kết hợp với file audio, nó hoàn hảo cho những sinh viên đang tự học, nhưng cũng có thể được sử dụng trong lớp học. Các bạn hãy tải miễn phí tài liệu quý giá này tại tailieuky.com nhé!!!

Basic Grammar in Use 4th Edition
Basic Grammar in Use 4th Edition (Ebook+Audio)

Các bạn hãy tải miễn phí tài liệu Basic Grammar in Use 4th Edition (Ebook+Audio)

Các bạn hãy xem thêm những tài liệu hỗ trợ học Tiếng Anh:

LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH CƠ BẢN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*